top of page
1.jpeg
175883716_1849678775209666_9128372394194281672_n.jpg

הסיפור שלנו

אנחנו מחויבים לטפח קיימות בכל המישורים; האדמה שלנו משמרת מגוון ביולוגי עשיר והודות למגוון רחב של גידולים נוצר במשק מיקרו-אקלים ירוק ואיכותי. הגידולים תואמים את עונתם והמוצרים בהם אנו משתמשים הם טבעיים, מתכלים או בשימוש חוזר. הכל תוך שמירה על ערכי הקיימות ושימור הטבע.

המשק מהווה מרכז לימוד וידע לחקלאות אקולוגית ובת-קיימא המזמין כל אדם לעבור סיורים, פעילויות, הרצאות, סדנאות להעשרה ועוד. אנחנו מאמינים שעצם העיסוק בחקלאות בסביבה העירונית והחשיפה לחיים מקיימים יותר ליד הבית, יצרו אצל האנשים מודעות ורצון לקדם נושאים אלה. 

אנחנו שואפים ליצור בינינו לבין הקהילה בה אנחנו פועלים יחסי שותפות- האנשים סביבנו מכירים אותנו באופן אישי כמו גם את הערוגות שלנו ורבים אף לוקחים חלק פעיל בעבודה החקלאית. למי שבוחר להצטרף אלינו יש יכולת אמיתית להשפיע על מגוון הגידולים שלנו.

את המשק הקמנו ממש במו ידינו וכמעט ללא כל סיוע חיצוני. בדרך הזו- הכרנו לעומק את מגוון החומרים שמרכיבים את המשק. 
למדנו לעבוד בהרמוניה איתם ועם הסביבה המקיפה את המשק והפכנו להיות חלק ממנו.

אנחנו ארבעה חברים הרצליינים שגדלו ועדיין מתגוררים בעיר. מסלול החיים שלנו דומה לזה של מרבית האנשים סביבנו- למדנו, רכשנו מקצועות רציניים ועבדנו בעבודות שמשרתות בעיקר אחרים ופחות אותנו. הרצון להשקיע את האנרגיות שלנו בעשייה משמעותית יותר, לנו ולסביבה, תמיד היה שם. מתוך הרצון הזה והאהבה לטבע הקמנו את המשק. בשלב מאוחר יותר הצטרפו אלינו א.נשים מעולים שעוזרים ועוזרות לנו להפוך את המשק למקום הקסום שהוא היום.

 

המשק נותן מענה לצורך של הקהילה העירונית בחיזוק הקשר עם הטבע, האדמה ועם המזון אותו צורכים. אנחנו מציעים למבקרים במשק חוויה מהנה ומעשירה הכוללת קטיף עצמי של מגוון גידולים בנוסף לפעילויות רבות המתאימות לכל הגילאים. 
 

אנחנו מציעים את הפירות והירקות שלנו, הגדלים ללא דישון וריסוס של חומרים כימיים, במכירה ישירה מהשדה לצלחת- כחלק ממגמה עולמית של צריכת חומרי גלם טבעיים, איכותיים וטריים בסמוך למקום ולמועד בו גדלו.

bottom of page