top of page

מדיניות דיוור האתר

אני מסכים/ה לרישום פרטיי לצורך קבלת דיוור ישיר של דברי פרסומת ועדכונים ממשק הפארק, בכל אמצעי המדיה השונים (לרבות דואל, אסאםאס, רשתות חברתיות וכיוצ״ב). המידע נמסר מרצוני ובהסכמתי. מובהר כי הנך רשאי/ת להפסיק את קבלת המידע בכל עת, וזאת דרך הלינק אשר יופיע בכל דיוור שיישלח.

bottom of page